راهنمای املاک مشهد

محاسبه کارمزد فروش ملک در سال 1401

حتما تا کنون برای شما نیز پیش آمده است که با کلمه ای به نام کارمزد برخورد کرده باشید. خرید و فروش ملک یکی از کار هایی است که کارمزد دارد. اگر مشتاق هستید درباره کارمزد فروش ملک اطلاعاتی کسب کنید، خواندن این مقاله را از دست ندهید و آن را تا انتها در مشهد املاک مطالعه کنید.

کارمزد فروش ملک چیست؟

کارمزد فروش ملک چیست؟

اگر بخواهیم کارمزد فروش ملک را به طور لغوی تعریف کنیم در ابتدا لازم است که معنی کلمه کارمزد را بیان کنیم. کارمزد در لغت به معنی اجرت و حق العمل است. یعنی شخص برای انجام کاری، اجرت و مزدی دریافت می کند. حال کارمزد در املاک و خرید و فروش آن به معنی مبلغی است که مشاور املاک برای ارائه خدمات و خرید و یا فروش ملک، از طرفیت معامله دریافت می کند.

مشاور املاک به علت خدماتی که به طرفین معامله ارائه می دهد و یا پیدا کردن یکی از طرفین برای فروش و خرید ملک شخصی، مبلغ مشخصی را به عنوان کارمزد فروش ملک دریافت می کند. در بین افراد و اشخاص و هم چنین مشاورین املاک اصطلاح این کارمزد حق کمیسیون املاک است. این مبلغ به هر میزانی که می باشد برای راهنمایی ها و مشاوره های مشاور املاک از سمت طرفین به او داده می شود.

کارمزد فروش ملک چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد مشاور املاک بستگی به خدماتی دارد که برای طرفین انجام می دهد. به طور کلی کارمزدی که دریافت می کند، شش نوع می باشد. کارمزد خرید و فروش ملک، کارمزد رهن کامل ملک، کارمزد رهن و اجاره ملک، کارمزد مشارکت در ساخت، کارمزد معاوضه ملک، کارمزد در صورت فسخ قرارداد و کارمزد با قرارداد جعاله ملکی، صوری است که یک مشاور املاک می تواند کارمزد دریافت کند.

البته میزان و محاسبه هر یک با دیگری متفاوت است. مشاورین املاک نمی توانند به طور سر خود و دل به خواهی مبلغی را از طرفین دریافت کنند. دریافت کارمزد برای خرید و فروش ملک، مطابق یک اصول و قاعده است و این موضوع یک خواست و سلیقه شخصی نیست. مشاور املاک برای کارمزد فروش ملک، طبق فرمول و قاعده مشخصی عمل می کند.

این قاعده و فرمول همیشه به یک صورت عمل می کند و آن به این صورت است که با توجه به ارزش ملک و درصد هایی که از قبل برای مشاورین املاک مشخص شده است برای آن ها محاسبه می شود. در ادامه بیشتر به این فرمول و قاعده خواهیم پرداخت.

نرخ کارمزد فروش ملک چقدر است؟

نرخ کارمزد در هر یک از خدمات و راهنمایی هایی که مشاور املاک انجام می دهد با یک دیگر متفاوت است. هر یک از خدمات آن فرمول و قاعده خاصی دارد. این فرمول در فروش ملک به این صورت است که اگر معامله ای تا سقف 500 میلیون تومان است، 0.5 درصد از قیمت آن ملک باید توسط طرفین به عنوان کارمزد به مشاور املاک داده شود.

اگر ارزش ملک بیشتر از 500 میلیون تومان است 0.25 درصد اضافه تر از قیمت ملک به آن کارمزد اضافه خواهد شد. به طور مثال ارزش یک ملک در خرید و فروشی 700 میلیون است. در ابتدا 0.5 درصد از 500 میلیون تومان محاسبه می شود و سپس برای میزان باقی مانده یعنی 200 میلیون تومان 0.25 درصد دیگر اضافه می شود. البته در نهایت 9 درصد مالیات نیز باید به تمام کارمزد ها اضافه شود که آن هم از طرفین معامله گرفته می شود.

آیا این تعرفه در هر شهر متفاوت است؟

آیا این تعرفه در هر شهر متفاوت است؟

تعرفه حق کمیسیون به طور کلی بر اساس نرخ نامه و مصوبه های اتحادیه املاک هر شهر تعیین و محاسبه می شود. به طور مثال ممکن است در شهر تهران اگر ارزش ملک تا سقف 500 میلیون تومان است 0.6 درصد از ارزش ملک باشد اما این نرخ در مشهد 0.5 باشد.

به هر حال با توجه به همان نرخ نامه شهر این مبلغ تعیین می شود و در نهایت 9 درصد مالیات به آن اضافه می شود و توسط طرفیت معامله به مشاور املاک پرداخت می شود. البته باید توجه کنید این تفاوت ها در همه صور خدمات مشاورین املاک وجود دارد.

به طور مثال نرخ تعرفه کمیسیون رهن و اجاره در شهر شیراز با نرخ تعرفه کمیسیون رهن و اجاره در شهر اصفهان متفاوت است. هم چنین در هر یک از موارد دیگر این درصد متغیر است و به مصوبه اتحادیه املاک همان شهر بستگی خواهد داشت.

محاسبه آنلاین کارمزد فروش ملک

پرداخت کارمزد و حق العمل مشاور املاک برای خرید و فروش و هر کار دیگری در این زمینه اجتناب ناپذیر است. بنابراین چه بهتر است که هر کسی قبل از انجام هر معامله، چه خرید، چه فروش، چه رهن، چه اجاره و هر کار دیگری از میزان آن با خبر باشد.

اطلاع از میزان کمیسیون آن ها باعث می شود که یک هزینه ای را برای آن در نظر گرفت و با برنامه ریزی پیش رفت. برای انجام این کار و محاسبه این مبلغ سایت های بسیاری طراحی شده اند که به کمک آن ها می توانید به صورت آنلاین این اجرت را محاسبه کنید.

پس از ورود شما به آن سایت ها اطلاعاتی نظیر قیمت ملک را از شما می خواهد. پس از وارد کردن قیمت ملک به ریال، سایت به صورت آنلاین، کمیسیون و حق العمل مشاور املاک را برای شما محاسبه خواهد کرد.

پرداخت حق کمیسیون بر عهده کیست؟

پرداخت اجرت و یا همان کمیسیون جزئی جدا نشدنی در انجام معاملات ملکی است. این مبلغ توسط طرفین باید به مشاوره املاک پرداخت شود. به طور معمول این مبلغ با توافق دو طرف و یا توسط طرفین به طور مساوی پرداخت می شود و یا ممکن توسط یکی از طرفین پرداخت شود.

پرداخت حق کمیسیون مانند نرخ آن مطابق قاعده و قانون خاصی نیست. طرفین با مشورت و صحبت با یک دیگر و هم چنین رضایت کامل هر دو این مبلغ را به مشاور املاک پرداخت می کنند.

آیا در صورت فسخ قرارداد کارمزد فروش ملک باید پرداخت شود؟

آیا در صورت فسخ قرارداد کارمزد فروش ملک باید پرداخت شود؟

حتما برای شما و یا اطرافیانتان پیش آمده است که بعد از امضای قرارداد یکی از طرفین خواستار فسخ قرارداد شده است. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، حالات گوناگونی را شامل می شود. اما در همه صور آن مبلغ کمیسیون به قوت خودش باقی است. فقط یک استثنا وجود دارد و آن این است که اگر دلیل فسخ یک اقدام و یا یک اشتباه از سوی مشاور املاک باشد، کمیسیون گرفته شده پس داده می شود و کمیسیونی که هنوز نگرفته شده است گرفته نمی شود.

اما در ارتباط با سایر موارد و این که چه کسی و چگونه باید پرداخت شود، چند حالت وجود دارد. یکی از حالات آن زمانی است که یکی از طرفین به دلایلی از معامله پشیمان شده است. در این صورت اگر از قبل کمیسیون توسط دو طرف پرداخت شده باشد، شخصی که فسخ کرده است، باید سهم شخص دیگر را بپردازد.

اگر کمیسیون از قبل پرداخت نشده باشد، شخصی که فسخ کرده است باید همه مبلغ آن را به تنهایی به مشاور املاک پرداخت کند. حالت دیگر زمانی است به یک دلیل قانونی و نقض یکی از شرایط انجام معامله صحیح، قرارداد فسخ می شود. در این صورت هر دو نیز باید نسبت به پرداخت آن به مشاور املاک اقدام کنند.

آیا فسخ قرارداد در قیمت کارمزد فروش ملک تاثیر دارد؟

فسخ قرارداد برای هر کسی و در هر شرایطی ممکن است که پیش آید. این که یک زمان قراردادی فسخ شود، ربطی به قیمت کارمزد فروش ملک که قرار است دوباره اتفاق افتد، ندارد. بنابراین این فسخ بی تاثیر است و قیمت کمیسیون فروش ملک به همان شکلی که وجود دارد و توضیح داده شد، پا برجا است و طرفین باید به همان میزان به مشاور املاک پرداخت کنند.

چه مواردی در کارمزد فروش ملک تاثیر گذار است؟

چه مواردی در کارمزد فروش ملک تاثیر گذار است؟

کارمزد فروش ملک به موارد زیادی وابسته نیست و تاثیر نمی گیرد. همان طور که گفته شد، حق کمیسیون یک فرمول و قاعده دارد که در هر مورد از خدمات مشاور املاک، این فرمول متفاوت خواهد بود. در فرمولی که برای فروش ملک در نظر گرفته شده است فقط یک چیز مد نظر است و آن قیمت ملک است.

قیمت ملک اصلی ترین موردی است که در میزان کمیسیون فروش ملک موثر است و می تواند آن را کم و زیاد کند. علاوه بر این تغییرات جزئی در این که ملک در کدام شهر است و معامله در کدام شهر صورت می گیرد بر این میزان موثر است. موارد دیگری که برخی از مشاورین آن تعیین می کنند، گاها خلاف عرف بوده و تخلف محسوب می شود.

سوالات متداول

سوالات متداول

نرخ کارمزد فروش ملک چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

دریافت کارمزد برای خرید و فروش ملک، مطابق یک اصول و قاعده است و این موضوع یک خواست و سلیقه شخصی نیست. اگر معامله ای تا سقف 500 میلیون تومان است، 0.5 درصد از قیمت آن ملک و اگر ارزش ملک بیشتر از 500 میلیون تومان است، 0.25 درصد اضافه تر از قیمت ملک به آن کارمزد اضافه خواهد شد.

محاسبه آنلاین کارمزد فروش ملک چگونه ممکن است؟

برای انجام این کار و محاسبه این مبلغ، سایت های بسیاری طراحی شده اند که اطلاعاتی نظیر قیمت ملک را از شما می خواهد. پس از وارد کردن قیمت ملک به ریال، سایت به صورت آنلاین، کمیسیون را محاسبه خواهد کرد.

آیا در صورت فسخ قرارداد کارمزد فروش ملک باید پرداخت شود؟

بله، مبلغ کمیسیون به قوت خودش باقی است. فقط یک استثنا وجود دارد و آن این که دلیل فسخ یک اشتباه از سوی مشاور املاک باشد.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا